แจ้งเจ้าหนี้ที่เพื่อลบกระทู้ไม่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว